empresacorcsserveisenllaçoscontactar


Tractament estructural contra corcs, termites i fongs

Existeixen diversos tipus de tractaments per a cada tipus de problema que ocasionen  els corcs. Recentment han anat apareixent noves tècniques de control contra els corcs així com nous productes.

No sempre es pot utilitzar el mateix tractament o producte per a tots els atacs de corcs, això ha d'estar prescrit per un tècnic especialitzat i autoritzat a tal efecte.

Existeixen multitud de corcs diferents, alguns d’aquests estan especialitzats en diferents tipus de fustes, i podent afectar a la pràctica totalitat de fustes.

Els corcs més comuns que ens podem trobar són els següents:

Corcs comuns (Anòbids)

Es tracta dels cors que ens trobem habitualment a mobles, parquet i petits elements de fusta, encara que aquest tipus de corcs també els podem trobar a elements estructurals com bigues i bastiments de portes i finestres.

carcoma común

 

Papallona de la fusta (Lícits)

Aquests tipus de corcs són d’una mida superior al dels corcs comuns i es fan la competència pel mateix tipus de fusta. Són molt comuns a la majoria de les infestacions de les fustes, afectant pràcticament al mateix tipus d’elements que els anòbids.

lictido

 

Capricorn (Cerambícids)

Són corcs gegants, prefereixen fustes de gran densitat, com bigues, llindes, etc. A causa de la seva mida realitzen túnels d’una dimensió important, ocasionant greus desperfectes estructurals. Aquests tipus de corcs són molt més destructius que els anteriors gracies a la seva mida.

cerambícido

Termites

Les termites amb les formigues i les abelles són els únics grups d’insectes que tenen una estructura social a les seves comunitats. Aquesta organització social determina que les termites tinguin una biologia molt complexa.

Les termites formen nius (termiters) construïts per quatre tipus d’individus que pertanyen cadascú d’ells a una casta diferenciada.  Podem destacar als reproductors primaris, els reproductors secundaris, els soldats i les obreres.

termita obreratermita soldadotermita alada

Els danys provocats per les termites son molt seriosos tant pel valor del material deteriorat com per debilitar les estructures atacades. Tanmateix a la recerca del seu aliment poden fer malbé d’altres materials inorgànics.

 

Carcoma.net és un servei de :
Tratamientos Garbi, S.L.


 

 

SI TÉ CAP PROBLEMA A LA FUSTA CONTACTI AMB :

TRATAMIENTOS GARBI, S.L.

castellano
carcoma.net en castellano

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03