empresacorcsserveisenllaçoscontactar


Eliminació de colònies de termites

Es tracta d’una de les tècniques més modernes i més ecològiques de que disposem en aquest moment per aquest tipus de tractaments.

El seu principi es basa en fer que les termites mengin d’uns esquers instal·lats a tal efecte en lloc de que les termites mengin de la fusta que hi ha a la casa. Aquest esquers porten impregnats uns components que transportaran a la colònia i de mica en mica les termites aniran desapareixent.

Per a efectuar aquest tipus de feines es requereix molt bona preparació tècnica, així com realitzar un bon programa d’inspeccions, tant inicial com de seguiment fins a la consecució del extermini de les termites que estan afectant la casa.

Els resultats del treball no són tan rapids com en el cas de la injecció tradicional en el que es comencen a apreciar tan aviat com s’ha realitzat el tractament.
Aquests sistemes funcionen molt bé, però s’ha de tenir present que no són sempre recomanables per a totes les situacions.

 

 

esquers

 

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03